Els projectes s’avaluaran prioritzant la maximització de l’impacte, tenint en compte la seva implementació global i un fort impacte en salut i social.

 

Fases del procés d’avaluació

 

1. Classificació de les expressions d’interès

Es comproven els requisits, es detecten la temàtica i el nivell de desenvolupament i a partir d’aquí s’assignen els avaluadors externs més adients per a cada projecte.

2. Avaluació dels projectes

És un procés objectiu i transparent on cada proposta presentada és avaluada per tres avaluadors externs.

3. Selecció final

S’elabora un informe de consens que inclou la valoració i la puntuació dels tres avaluadors externs. A tots els projectes se’ls hi fa arribar aquest informe amb la decisió final.