El programa IMPACTE proporciona als innovadors suport i impuls per fer realitat la implementació dels seus projectes i productes per tal que siguin accessibles a la ciutadania.

La metodologia de treball del CIMTI.cat s’inspira en l’exitós model del Consortia for Improving Medicine with innovation & Technology (CIMIT) de Boston i ha estat adaptada a les necessitats del Sistema Català de Salut.

Funcionament per fases del programa Impacte del CIMTI.cat: