El programa Impacte proporciona als innovadors suport i impuls per la prova de concepte dels projectes seleccionats, suport a la trasferencia de tecnologia, recerca de finançament, mentorització, valorització de actius intangibles, entre moltes altres.

La metodologia de treball del CIMTI.cat s’inspira en l’exitós model del Consortia for Improving Medicine with innovation & Technology (CIMIT) de Boston i ha estat adaptada a les necessitats del Sistema Català de Salut.

Funcionament per fases del programa Impacte del CIMTI.cat: