Informes anuals

El CIMTI.cat compta amb una xarxa d’experts internacionals que integren tot el coneixement generat en el centre en forma d’estratègies i recomanacions en uns informes anuals que estan a disposició de qualsevol agent del sistema sanitari. La primera edició dels informes anuals es publicarà durant el 2018.