Marc d’acció i objectius

El CIMTI.cat focalitza els esforços en les línies estratègiques i les activitats claus que faran del nostre sistema de salut un sistema més eficient i competent a nivell nacional i internacional.

El CIMTI s’estructura al voltant d’un marc d’acció centrat en:

  • Valoritzar tecnologies mèdiques i de ciències de la vida per posar-les al servei del sistema català de salut i de recerca.
  • Impulsar iniciatives innovadores en l’àmbit de la salut.
  • Evitar que la producció científica es produeixi fora del territori català.
  • Col·laborar a la realització de proves de concepte en col·laboració amb el sistema de salut.
  • Valorar iniciatives innovadores en termes de maximització d’impacte econòmic o social .
  • Dinamitzar l’ús de fons públics i privats.

Objectius del CIMTI

Generar impacte en base a impulsar iniciatives que generin un fort impacte social a nivell internacional i que contribueixin a desplegar l’estratègia de valorització del coneixement de la producció científica desenvolupada en el marc del sistema sanitari i de recerca en salut

Concentrar experiència en l’àmbit dels dispositius i instruments mèdic-tecnològics, tant massa crítica en recerca com recursos en el camp de la transferència de coneixement i de la innovació.

Aglutinar coneixement a través d’estructurar una xarxa en contacte amb els agents implicats: investigadors dels hospitals del sistema SISCAT, centres de recerca CERCA, emprenedors i entitats del sector públic i privat que puguin donar més valor a cadascuna de les funcions i etapes del procés.

 

Desplegar estratègies per atreure inversions i facilitar la internacionalització i maximitzar l’impacte social de les nostres innovacions. Es potenciarà la inversió privada a través de l’explotació d’oportunitats reals i amb un nivell de maduració atractiu.

Visualització i transparència del valor afegit generat tant a nivell de salut (avaluació ex post d’impacte), a nivell econòmic (reducció de la despesa), com a nivell social.