Programa Impacte

La nostra metodologia

Utilitzem una metodologia pròpia, adaptada de la metodologia GAITS del CIMIT de Boston a l’ecosistema català. El principal objectiu d’aquesta metodologia és proporcionar suport personalitzat als nostres projectes de la manera més eficient possible a través del healthcare innovation cycle.

Clinical need
Idea
Proof of concept
Proof of feasibility
Proof of value
Initial clinical trial
Validation of solution
Approval & Launch
Clinical use
Standard of care

Quins serveis oferim als nostres projectes?

Assessorament tecnològic en col·laboració amb els proveïdors tecnològics del país

 • Assessoria tecnològica individualitzada (suport en la presa de decisions, orientació del projecte, nivell de maduresa tecnològica i viabilitat tècnica)
 • Planificació i execució de proves de concepte
 • Accés a manufacturing partners

Assessorament clínic

 • Sessions de treball amb experts clínics per conceptualitzar el projecte
 • Definició del protocol clínic
 • Cerca de col·laboradors per a la validació pre-clínica
 • Suport en la formació de l’advisory board
 • Accés a la plataforma de validacions clíniques Healthcare Living Lab Catalonia

Assessorament en regulatòria

 • Jornades formatives en la regulació de productes sanitaris
 • Facilitació de reunions de treball amb consultores expertes (classificació i regulació de productes sanitaris, requisits tècnics i orientació per aconseguir marcatge CE, implementació de sistemes de qualitat)

Assessorament en mercat i negoci / legal

 • Definició de la proposta de valor
 • Identificació de stakeholders
 • Estudi de mercat
 • Definició del model de negoci
 • Estratègia per a la protecció de la propietat intel·lectual
 • Accés a experts en compra pública d’innovació
 • Valoració d’actius intangibles i d’empresa

Cerca de finançament

 • Públic (identificació de vies de finançament, possibilitat de formar consorcis amb proveïdors tecnològics del país per accedir a finançament competitiu i preparació de propostes conjuntes)
 • Privat (assessorament per enfocar rondes d’inversió, revisió de propostes d’inversió i pactes de socis, preparació del pitch d’inversió)

Assessorament en comunicació

 • Definició i seguiment del pla de comunicació
 • Suport en la preparació d’entrevistes per a mitjans de comunicació
 • Aparició en mitjans tradicionals (premsa, TV)
 • Visibilitat del projecte a través dels canals de comunicació del CIMTI
 • Realització del vídeo promocional del projecte

Jornades formatives

 • Promoció de la cultura innovadora a centres sanitaris
 • Model de negoci
 • Inversió
 • Regulació de productes sanitaris
 • Propietat intel·lectual
 • Transferència de tecnologia i comercialització
 • Identificació, mapeig i entrevistes amb stakeholders
 • Compra pública d’innovació
 • Habilitats comunicatives

Descarrega’t el nostre catàleg de formacions aquí.

Accés directe al CIMIT de Boston

 • Assessorament personalitzat en l’àrea de mercat i negoci
 • Sessions d’assessorament individual pel desenvolupament del Healthcare Busines Model Canvas
 • Accés a experts i inversors de la xarxa del CIMIT de Boston
 • Activitats formatives

Equip d’assessors del CIMTI

 • Assignació d’un gestor referent per projecte
 • Assessorament i seguiment individualitzat durant l’etapa de maduració i posterior implementació del projecte
 • Acompanyament en reunions amb stakeholders

 

Consulta el nostre catàleg de serveis aquí.