Crida CIMTI

Estat: OBERTA                  Cut-off: 11 octubre 2019

Criteris d’elegibilitat:

  • Problema / Necessitat: La necessitat detectada ha d’estar emmarcada en una de les 12 línies del Pla de Salut 2016-2020
  • Estat de la solució: Només es valoraran projectes que estiguin en una etapa mínima de desenvolupament de “Prova de Concepte” (TRL ≥ 3) i demostrin haver realitzat un anàlisi de l’estat de l’art per assegurar que la seva solució millora les existents
  • Temps d’impacte: La ruta proposada estima que estarà a punt per a ser implantada al Sistema de Salut en un màxim de 5 anys
  • Territorialitat: El projecte ha de poder ser implantat total o parcialment al Sistema de Salut Català i alhora ser pensat per a la seva escalabilitat a nivell global
  • Formalització de la col·laboració amb el CIMTI.cat: L’ens o persona jurídica que presenta el projecte ha de firmar un conveni de col·laboració amb el CIMTI.cat
  • Metodologia de treball: L’equip del projecte ha d’acceptar la metodologia de treball del CIMTI.cat

Bases reguladores

Formulari d’inscripció en PDF

APLICA AQUÍ CRIDA CIMTI

Crida CIMTI Reptes

Presentació d’una expressió d’interès al voltant d’un repte específic determinat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Estat: TANCADA