El CIMTI

Som un instrument al servei del sistema català sanitari i social

Treballem perquè les innovacions sanitàries i socials d’alt impacte arribin a la ciutadania

 

Acompanyem als projectes tant en l’etapa de maduració com d’implementació. Contribuïm a la maduració dels projectes facilitant reunions de treball amb la nostra xarxa d’experts, tant de la comunitat CIMTI com del CIMIT de Boston. Donem suport en les àrees de negoci, mercat, compra pública, regulatòria, clínica, tecnologia, inversió i comunicació.

Us guiem seguint una metodologia pròpia que ha estat adaptada de la metodologia del CIMIT de Boston. I no ens quedem aquí. Som l’únic instrument que acompanya als projectes en la seva implementació a Catalunya i a nivell internacional. Us facilitem les trobades, els contactes i mitjans per fer això possible.

Entitat promotora

Fundación Leitat

Amb el suport de

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya Obra Social La Caixa

Aliance estratègique

CIMIT. Consortia for Improving Medicine with Innovation & Technology

La nostra història

El CIMTI neix l’any 2017 com una iniciativa que busca millorar, a nivell de país, l’índex de transformació de la recerca científica en innovació. Així, el CIMTI es presenta com un projecte que busca aconseguir que l’exel·lència en la recerca es reflecteixi en una excel·lència en innovació. El CIMTI reforça les estructures, processos i polítiques d’innovació en base a impulsar iniciatives disruptives i incrementals, d’abast internacional i d’alt impacte sanitari i social.

L’entitat promotora del CIMTI és Fundación LEITAT, amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), l’Obra Social “la Caixa” i amb una aliança estratègica amb el CIMIT de Boston.

Objectius

Millorar la qualitat de vida de la ciutadania i el posicionament de Catalunya en termes d’innovació en el context Europeu.

Generar impacte en base a impulsar i promocionar la implementació d’iniciatives que generin un fort impacte sanitari i social a nivell internacional. Aquestes iniciatives han de posar en valor la producció científica desenvolupada en el marc del sistema de recerca de l’àmbit sanitari i social.

Concentrar experiència en l’àmbit dels dispositius i instruments mèdic-tecnològics, tant en recerca com en el camp de la transferència de coneixement i de la innovació.

Aglutinar coneixement a través d’una xarxa, la comunitat CIMTI, que posa en contacte els agents implicats: investigadors dels hospitals del sistema SISCAT, centres de recerca CERCA, emprenedors i entitats del sector públic i privat que puguin donar més valor a cadascuna de les funcions i etapes del procés.

Desplegar estratègies per atreure inversions públiques i privades i facilitar la internacionalització i maximitzar l’impacte social de les nostres innovacions.

Visualització i transparència del valor afegit generat a nivell de salut, econòmic, i social.

Model de funcionament

Presentació de propostes

Crida CIMTI – orientada a projectes que ofereixen solucions innovadores en l’àmbit sanitari i social.

Crida CIMTI REPTE – enfocada a un repte específic, diferent cada any i determinat pels agents del sistema de salut i social de Catalunya.

Avaluació

És un procés objectiu i transparent on cada proposta presentada és avaluada per tres avaluadors independents.

A totes les propostes presentades se’ls fa arribar un informe de consens que inclou la valoració dels tres avaluadors i la decisió final.

Suport: Programa Impacte

MaduracióImplementació

Les propostes seleccionades s’incorporen al Programa Impacte, a partir del qual tenen accés als diferents serveis que ofereix el CIMTI, tant en l’etapa de maduració com d’implementació del projecte.