Crida Repte CIMTI 2020

Estat: TANCADA  1r Cut-off: 31 d’agost 2020 / 2n Cut-off: 30 de setembre 2020

 

Quines propostes poden participar?

La Crida Repte CIMTI està dirigida a propostes amb equips multidisciplinars que solucionin un repte específic, determinat pels agents del sistema de salut i social de Catalunya. La Crida Repte CIMTI 2020, sota el títol “Oportunitat per a la transformació del model assistencial sanitari i social“, està enfocada a propostes que abordin qualsevol de les següents temàtiques:

  • 1: Transformació del model assistencial
  • 2: Gestió i coordinació de dades de l’àmbit sanitari i social
  • 3: Apoderament del pacient/ciutadà
  • 4: Nous dispositius d’ús sanitari per fer front a una pandèmia

Per a la definició d’aquestes temàtiques, es va organitzar un Taller de co-creació en el qual van participar experts del sector sanitari i  social. Es poden trobar els resultats d’aquest taller clicant aquí.

 

Quins requisits s’han de complir?

  • Problema/necessitat: La proposta ha d’estar emmarcada dins d’una de les 4 temàtiques descrites.
  • Estat de la solució: La proposta ha d’estar com a mínim en fase de prova de concepte (TRL ≥ 3).
  • Implementació: La proposta ha de poder implementar-se al sistema sanitari i/o social en un màxim de 4 anys.
  • Territorialitat: La proposta ha de poder implementar-se parcial o totalment en el territori català i alhora ha de poder ser escalable a nivell global.
  • Serveis CIMTI: El suport requerit per la proposta ha d’estar emmarcat dins dels serveis que ofereix el CIMTI a través del seu Programa Impacte.
  • Finançament: La proposta que depengui exclusivament de l’obtenció de finançament per a poder avançar en el seu desenvolupament, quedarà exclosa donada la impossibilitat de començar a treballar.

Només s’acceptaràn les sol·licituds enviades a través de la plataforma Open Water.

 

Bases reguladores (pdf)

Formulari d’inscripció (word)

APLICA AQUÍ CRIDA REPTE CIMTI 2020