Crida Repte CIMTI 2019

Estat: TANCADA  

 

Quins projectes poden participar?

La crida Repte CIMTI està dirigida a projectes que solucionin un repte concret, determinat pels agents del sistema de salut i social de Catalunya. El Repte CIMTI 2019 està enfocat en la millora de l’atenció domiliària integral sanitària i social. S’han identificat 4 temàtiques relacionades amb aquest repte:

  • 1: Coordinació entre persones
  • 2: Adaptació de la llar
  • 3: Mobilitat
  • 4: Prevenció per l’autonomia

 

Quins requisits s’han de complir?

  • La proposta ha d’estar emmarcada dins d’una de les 4 temàtiques descrites.
  • La proposta ha d’estar en fase inicial de creació o superior (TRL ≥ 2).
  • El temps d’impacte ha de ser d’un màxim de 6 anys.
  • El projecte ha de poder ser implantat total o parcialment al sistema sanitari i social català i alhora poder ser escalable a nivell global.

 

Bases reguladores (pdf)

Formulari d’inscripció (word)

APLICA AQUÍ CRIDA REPTE CIMTI 2019