Crida CIMTI

Estat: TANCADA  Cut-off: pendent de determinar

 

Quins projectes poden participar?

La crida CIMTI està orientada a projectes que ofereixen solucions innovadores en l’àmbit sanitari i social com ara dispositius mèdics, diagnòstics in vitro i eHealth. Aquests projectes poden provenir de les entitats SISCAT, centre CERCA, empreses o altres entitats sorgides del sistema sanitari i social català.

 

Quins requisits s’han de complir?

  • El problema/necessitat detectat ha d’estar emmarcat en una de les 12 línies del Pla de Salut 2016-2020.
  • La proposta ha d’estar en fase de prova de concepte o superior (TRL ≥ 3).
  • El temps d’impacte ha de ser d’un màxim de 5 anys.
  • El projecte ha de poder ser implantat total o parcialment al sistema sanitari i social català i alhora poder ser escalable a nivell global.

 

Bases reguladores (pdf)

Formulari d’inscripció (word)

APLICA AQUÍ CRIDA CIMTI